Kolofon

Pojmovnik slovenske umetnosti 1945–2005
Pojmovnik slovenske umetnosti po letu 1945 (pojmi, gibanja, skupine, težnje)
Izdajatelj: Raziskovalni inštitut ALUO
©

Uredniški odbor: Robertina Šebjanič, dr. Nadja Zgonik, Gaja Zornada
Sodelavca uredniškega odbora: Gašper Rus, Boštjan Špetič
Strokovna urednica: dr. Nadja Zgonik
Sodelavka strokovne urednice: dr. Nadja Gnamuš
Recenzenta: dr. Tomaž Brejc, dr. Jure Mikuž

Avtorice in avtorji: Elena Alčeva, Nika Autor, Katarina Bajc, Matena Bassin, Sandra Belšak, Julijana Božič, Robi Caglič, Miha Colner, Ana Čigon, Tina Dobrajc, Sarah Dolinšek, Mito Gegić, dr. Nadja Gnamuš, Sonja Gomzi, dr. Petja Grafenauer, Ana Grobler, Anja Hlade, Anita Ivačič, dr. Nenad Jelesijević, Jernej Jemec, Živa Jurančič, Petra Kapš, Maja Kastelic, Stojan Knežević, Martina Kočevar, Jelena Kovačević, Anja Kranjc, Vid Lenard, Jadranka Ljubičić, Metka Lokar, Maja Lozić, Eva Mihevc, Tanja Milharčič, Manca Nečimer, Katja Oblak, Donovan Pavlinec, Matej Petrovčič, Barbara Ravnikar, Gašper Rus, Maja Smrekar, Zoran Srdić, Robertina Šebjanič, Boštjan Špetič, Špela Štandeker, Boštjan Temniker, Neja Tomšič, Brina Torkar, Žiga Vojska, Gaja Zornada, Živa Žitnik

Biografije avtoric in avtorjev